Latest News‎ > ‎

Intermediate pupils launch tax campaign By: Nelson Magno

posted Dec 1, 2016, 6:05 PM by Edeliza Manalaysay

     

    To support the government’s tax awareness campaign, fourth to sixth graders gathered in TES     covered court to kick off a         community tax campaign.

          Holding their placards, the participants paraded around         Barangay Tenejero to encourage the public to file and pay their taxes promptly.

          “Ang tax ay kailangan sa    pag-asenso ng Pilipinas. Kung    walang buwis, di mapapatakbo ng maayos ang gobyerno at wala ring gagastusin para sa mga        proyektong pang-edukasyon,     kalusugan, impraestruktura at iba pa. Kaya kailangan ang tama at nasa oras na pagbabayad ng buwis ng mga mamamayan,” said one of the participants.

 

Comments